Przebieg demontażu samochodów

P1020667

Co trzeba mieć żeby wyzłomować pojazd:

  • Samochód z czytelnymi znakami identyfikacyjnymi (nadwozia),

  • Dowód rejestracyjny lub dokument potwierdzający dane pojazdu w przypadku, gdy dowód rejestracyjny był zatrzymany przez policję, potwierdzona przez wydział komunikacyjny kopia dowodu rejestracyjnego pojazdu, w przypadku gdy samochód został zakupiony, a nie został zarejestrowany na nowego właściciela (dowód rejestracyjny figuruje na poprzedniego właściciela), umowa kupna potwierdzona w urzędzie skarbowym,

  • Dowód tożsamości właściciela pojazdu,

  • W przypadku współwłaściciela upoważnienie podpisane przez drugiego współwłaściciela (współwłaścicieli).

 


Po przyjęciu pojazdu do kasacji właściciel otrzymuje:

  • Zaświadczenie o przyjęciu pojazdu do Stacji Demontażu Pojazdów, P1020671

  • Unieważniony dowód rejestracyjny,

  • Unieważnione tablice rejestracyjne,

  • Unieważnioną kartę pojazdu.